Zweiwegebagger bei km 18,0 (September 2019)
Zweiwegebagger bei km 18,0 (September 2019)