Zweiwegebagger bei km 18,2 (September 2019)
Zweiwegebagger bei km 18,2 (September 2019)