Zweiwegebagger bei km 15,6 (September 2019)
Zweiwegebagger bei km 15,6 (September 2019)