Zweiwegebagger bei km 16,8 (September 2019)
Zweiwegebagger bei km 16,8 (September 2019)