Zweiwegebagger bei km 17,0 (September 2019)
Zweiwegebagger bei km 17,0 (September 2019)