Zweiwegebagger bei km 17,2 (September 2019)
Zweiwegebagger bei km 17,2 (September 2019)