139 556 als Tfzf 68280 bei km 16,8 (Mai 2008)
139 556 als Tfzf 68280 bei km 16,8 (Mai 2008)