120 101 bei km 16,4 (Oktober 2007)
120 101 bei km 16,4 (Oktober 2007)