110 458 bei km 12,8 (Oktober 2002)
110 458 bei km 12,8 (Oktober 2002)