01 533 in Nördlingen (Juni 1999)
01 533 in Nördlingen (Juni 1999)