865 606/465 006 bei km 15,6 (Oktober 1987)
865 606/465 006 bei km 15,6 (Oktober 1987)