110 200 als Tfzf 49626 bei km 19,2 (Mai 2008)
110 200 als Tfzf 49626 bei km 19,2 (Mai 2008)