482 007 als Tfzf 91623 bei km 15,8 (Mai 2021)
482 007 als Tfzf 91623 bei km 15,8 (Mai 2021)