193 866 bei km 18,2 (Oktober 2017)
193 866 bei km 18,2 (Oktober 2017)