152 040 bei km 15,6 (Oktober 2012)
152 040 bei km 15,6 (Oktober 2012)