185 196 bei km 19,2 (Oktober 2008)
185 196 bei km 19,2 (Oktober 2008)