140 787 bei km 15,6 (Oktober 2003)
140 787 bei km 15,6 (Oktober 2003)